Verhuur Veules les Roses – De Logis de la Plage – Afdruk

juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 of Law No. 2004-575 de 21 Juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, het is opgegeven door gebruikers van de website www.leslogisdelaplage.fr de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en monitoring :

eigenaar :
LEGRAND Nathalie-ERFGENAAM
220 straat joden
76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

credits : Deze site wordt aangedreven door WordPress

Site Creator :
Betty ERFGENAAM

verantwoordelijk publicatie (natuurlijke persoon) :
LEGRAND Nathalie-ERFGENAAM - contact@leslogisdelaplage.fr

credits : juridische mededelingen werden gegenereerd en aangeboden door de zomers SubDelirium Agency Communicatie Angoulême

gastheer : 1&1 ION - 7, station Square – BP 70109 – 57201 sarreguemines Cedex.

2. Voorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site www.leslogisdelaplage.fr/ impliceert volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden hieronder beschreven met behulp van. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment, gebruikers van de site www.leslogisdelaplage.fr/ worden uitgenodigd om hen regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te bereiken op elk gewenst moment gebruikers. Onderbreking wegens technisch onderhoud, echter, kan worden besloten door www.leslogisdelaplage.fr/, die vervolgens zal zich inspannen om gebruikers te communiceren vóór de datum en het tijdstip van de interventie.

de site www.leslogisdelaplage.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door Nathalie LEGRAND-HERITIER. Evenzo, de disclaimer kan worden gewijzigd op elk moment : zij niettemin moet de gebruiker wordt aangemoedigd om te verwijzen naar het zo vaak mogelijk om kennis te maken.

3. Beschrijving van de diensten.

de site www.leslogisdelaplage.fr/ is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

LEGRAND Nathalie-HERITIER streeft ernaar om de site te bieden www.leslogisdelaplage.fr/ zo nauwkeurig mogelijk informatie. echter, het kan niet verantwoordelijk voor weglatingen worden gesteld, onjuistheden en onvolkomenheden in de update, of zijn gedaan of door derden partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.leslogisdelaplage.fr/ worden gegeven voor informatie, en zijn onderhevig aan verandering. anderszins, de informatie op de site www.leslogisdelaplage.fr/ zijn niet exhaustief. Ze krijgen onder voorbehoud van wijzigingen worden aangebracht omdat ze online.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de site worden gehouden. meer, de gebruiker van de site instemt met toegang tot de site met behulp van moderne hardware, virus bevattend en met een recente browser up-to-date

5. Intellectuele eigendom en namaak.

LEGRAND Nathalie-HERITIER is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of rechten heeft om alle items die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafiek, logo, pictogrammen, zonen, software.

elke reproductie, vertegenwoordiging, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een gedeelte van elementen van de site, ongeacht de middelen of werkwijzen, is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van : Nathalie Legrand-héritier.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar materiaal zal worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

LEGRAND Nathalie-HERITIER is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker worden gehouden, wanneer de toegang tot de site Nathalie LEGRAND-HERITIER, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoen aan specificaties van punt 4, of het uiterlijk van een bug of onverenigbaarheid.

LEGRAND Nathalie-HERITIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade worden gesteld (bv zoals het verlies van markt of verlies van opportuniteit) voortvloeiende uit het gebruik van de site www.leslogisdelaplage.fr/.

7. Personal Information Management.

Frankrijk, persoonsgegevens zijn speciaal beschermd door de wet n ° 78-87 de 6 januari 1978, Law No. 2004-801 de 6 Augustus 2004, l'article L. 226-13 het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 Oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.leslogisdelaplage.fr/, kunnen worden verzameld : URL-koppelingen via welke de gebruiker de locatie benaderd www.leslogisdelaplage.fr/, ISP gebruiker, IP-adres (IP) gebruiker.

In elk geval verzamelt Nathalie LEGRAND-HERITIER persoonlijke informatie over de gebruiker en de noodzaak voor bepaalde diensten aangeboden door de site www.leslogisdelaplage.fr/. De gebruiker bepaalt dat informatie met volledige kennis, bijzonder bij het uitvoeren van zich te grijpen. Er wordt dan gezegd dat de gebruiker van de site www.leslogisdelaplage.fr/ de verplichting of niet deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig artikel 38 en naar aanleiding van de wet 78-17 de 6 januari 1978 betreffende data, bestanden en vrijheden, alle gebruikers het recht hebben om toegang te krijgen, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens, door een schriftelijk verzoek ondertekend, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder stuk, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Er worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de site www.leslogisdelaplage.fr/ wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan steun aan anderen. Alleen de aanname van de verlossing Nathalie LEGRAND-HERITIER en rechten kan de overdracht van dergelijke informatie aan de aspirant-koper, die zouden op hun beurt dezelfde verplichting worden gegeven aan de gegevens op te slaan en te modificeren met betrekking tot de gebruiker plaats www.leslogisdelaplage.fr/.

De site is niet aan de CNIL omdat het geen persoonlijke informatie te verzamelen. .

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 omzetting van richtlijn 96/9 de 11 mars 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

de site www.leslogisdelaplage.fr/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Nathalie LEGRAND-HERITIER. echter, LEGRAND Nathalie-HERITIER geen gelegenheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid dienovereenkomstig.

De site navigatie www.leslogisdelaplage.fr/ kan de installatie cookie veroorzaken(s) Op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, die niet de identificatie van de gebruiker toe, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om verdere bladeren van de website te vergemakkelijken, en ook de verschillende maatregelen van deelname mogelijk te maken.

Installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren, om het gebruik van cookies weigeren :

In Internet Explorer : tab gereedschap / opties internet. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Druk op OK.

Netscape : tab editing / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en selecteer cookies uitschakelen. Druk op OK.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.leslogisdelaplage.fr/ is onderworpen aan het Franse recht. Het is bij uitsluiting bevoegd om de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Law No. 78-87 de 6 januari 1978, waaronder zoals gewijzigd bij wet No. 2004-801 de 6 Augustus 2004 betreffende data, bestanden en vrijheden.

Law No. 2004-575 de 21 Juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

11. lexicon.

gebruiker : internetzuilen, waarbij als genoemde susnommé.

persoonlijke informatie : "Informatie die het mogelijk maakt, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van personen waarop zij van toepassing " (artikel 4 of Law No. 78-17 de 6 januari 1978).